Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Άρθρο Άννας Διαμαντοπούλου στην Καθημερινή με θέμα: “Στρατηγική σύνθεσης κοινών συμφερόντων για αποτροπή των εντάσεων”

Στη σημερινή, λοιπόν, συγκυρία, των συνταρακτικών γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας, είναι η στιγμή για μια νέα στρατηγική «out of the box». Η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, σημαίνει ότι χρειάζονται νέες ενεργειακές πηγές και νέες οδεύσεις. Η Ανατολική Μεσόγειος, (Ισραήλ, Κύπρος) διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα για τα οποία έχουν ενδιαφερθεί επιχειρήσεις κολοσσοί, ενώ το ίδιο συμβαίνει στην Κρήτη και στο Ιόνιο.Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια νέα ιδέα, η οποία να συνθέτει κοινά συμφέροντα και να επιφέρει οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της περιοχής.Η γέννηση της ΕΕ ως μία οικονομική συνεργασία, και η εμπειρία του Ελσίνκι ως συγκεκριμένη στρατηγική με σημαντικά αποτελέσματα, μας πείθουν για την ανάγκη νέας στρατηγικής. Υπάρχουν θεσμοί και τεχνοκρατικοί μηχανισμοί, που μπορούν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο που να υποστηρίζει την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης και, ταυτόχρονα, να ενώνει τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου σε μία συμμαχία, με οφέλη για τους λαούς της. Έχει ενδιαφέρον, ζώντας ξανά έναν πόλεμο στην Ευρώπη, να θυμηθούμε την επομένη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και πώς μέσα σε μια εικοσαετία, η ερειπωμένη Ευρώπη έγινε κινητήριος δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο.
https://todiktio.eu/apostrofi-kai-stratigiki/