Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Πολύ σημαντική εξέλιξη που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα για την Αρχαία Ολυμπία

Είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη για την γενέτειρα του Αθλητισμού, την Αρχαία Ολυμπία, η τροπολογία την οποία ψηφίσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση στη Βουλή για την σύσταση του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (ΙΕΑΣ) στην Ιερή και Παγκόσμια Πόλη. 

Εξασφαλίζεται έτσι, η εύρυθμη και η ταχύτερη λειτουργία του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και πιστεύω ότι σημειολογικά και ουσιαστικά  θα αφήσει το δικό του θετικό στίγμα στον τόπο μας.

Από την περιοχή  που εκπορεύονται τα Ολυμπιακά Ιδεώδη είμαι σίγουρος ότι όσοι συμμετάσχουν στα μαθήματα του ανωτέρω Ινστιτούτου θα μπορέσουν να γίνουν και οι καλύτεροι πρεσβευτές μας των αξιών και των μηνυμάτων που εκπέμπει η Ηλεία και η Αρχαία Ολυμπία.

Είμαι βέβαιος  ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες θετικές πρωτοβουλίες  στον τομέα της Επιμόρφωσης, της Εκπαίδευσης και της Εξειδικευμένης Κατάρτισης, όπως άλλωστε έχει τονισθεί  και προσφάτως,  συνδέοντας  την καινοτομία με την δυνατότητα προσαρμογής στην άμεση απασχόληση και την αγορά εργασίας.

Translate »

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023