Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές στα “ΚΟΝΙΔΕΙΚΑ” στην πρώην μονάδα ΧΑΔΑ της
Αμαλιάδας.

Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου από το πέρασμα
ανεμοστρόβιλου στην περιοχή “ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ” Αμαλιάδας, στο κτίριο του πρώην ΧΑΔΑ.
Αποκολλήθηκε μέρος στο πλάγιο τμήμα του κτίσματος και η ακριβής ζημιά θα αποτιμηθεί
μετά από την καταγραφή που πραγματοποίησε συνεργείο του Δήμου που έσπευσε στο
σημείο με την πρώτη ευκαιρία που το επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες.

Translate »

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023