Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

Αντιδρά ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος στη μελέτη του ΙΝ.Σ.Ε.Τ.Ε.

Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης
Αντωνακόπουλος σχετικά με την μελέτη του ΙΝ.Σ.Ε.Τ.Ε. (Ινστιτούτο του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) η οποία είδε πρόσφατα το
φως της δημοσιότητας. Η μελέτη, η οποία θα τεθεί προς διαβούλευση σε όλες
τις Περιφέρειες, θέτει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μόνο δύο
προορισμούς, τη Δυτική Ελλάδα ξεχωριστά και την Αρχαία Ολυμπία.
«Αυτό που είναι προφανές για άλλη μια φορά, είναι η μόνιμη αντίληψη του
Αθηνοκεντρικού κράτους, ότι χρειάζεται τα μεγάλα ιστορικά-πολιτιστικά και
μνημειακά μεγέθη της επαρχίας ως «φόντο» μιας πολιτικής εξειδικευμένης σε
πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, αγνοώντας την ισομερή ανάπτυξη του
τόπου» δηλώνει ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, και
συνεχίζει.
«Όπως τόνισα και στο πρόσφατο Olympia Forum, όταν κάνουμε κάποια
σοβαρή πρόταση, αυτή απορρίπτεται πάντα μετά πολλών επαίνων σε σχέση
με την προβολή του πλεονεκτήματος της Ολυμπίας, απ’ όλη τη Δυτική Ελλάδα
και ιδιαίτερα την Ηλεία, και όλης της ιστορικότητας του χώρου που υπάρχει,
που συνδέεται ιστορικά και οργανωτικά με το «Ολυμπιακό γίγνεσθαι». Μας
απαντούν δηλαδή ότι …δεν έχουμε ανάγκη τέτοια στήριξη σήμερα, καθώς
είμαστε οι ένδοξοι απόγονοι αυτών των μεγάλων αξιών. Αυτό κρύβει μια
ειρωνεία καθώς ουσιαστικά η απάντηση είναι «Πάρτε εσείς τη δόξα και εμείς
το χρήμα».
Νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε θεσμικά σε όλα τα επίπεδα στη Δυτική
Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν η Δυτική Ελλάδα με τέτοια συγκριτικά
πλεονεκτήματα να είναι ουραγός στην ανάπτυξη στη χώρα! Και αυτό δεν είναι
μόνο τοπικό θέμα αλλά και εθνικό. Σπαταλάμε αναπτυξιακούς πόρους για να
υλοποιούμε στρατηγικές συγκεκριμένων συμφερόντων και προσώπων. Εκτιμώ
ότι πολύ σωστά έθεσε ήδη το θέμα ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Νεκτάριος
Φαρμάκης. Το θέτουμε κι εμείς και καλούμε σε μια συστράτευση και
πανστρατιά όλο το θεσμικό σύστημα της Δυτικής Ελλάδας».

Translate »

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023