Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 70 μόνιμες προσλήψεις σε πέντε Ταμεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει σταλεί για δημοσίευση η 8K/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει σταλεί για δημοσίευση η 8K/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων–ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο-ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΕΚΚΑ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Ειδικότερα, οι προσλήψεις στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα κατανέμονται ως εξής:

  • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
  • 11 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο ΜΤΠΥ
  • 5 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΝΑΤ
  • 24 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΠΕΚΑ
  • 15 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στον ΟΑΕΔ
  • 3 θέσεις Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ΕΚΚΑ

Οι θέσεις της προκήρυξης είναι εδώ.

Translate »

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023