Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023

Αυγερινοπούλου: Ανασυγκροτείται το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β’ της Π.Ε. Ηλείας

Καρπούς απέδωσαν οι ενέργειες της Βουλευτού Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου, για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Β’ της Π.Ε. Ηλείας, η οποία θα οδηγήσει σε τακτοποίηση σημαντικού αριθμού εκκρεμών υποθέσεων, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Έτσι, με την υπ.’ αρθμ. 80108 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανασυγκροτείται το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (Β) (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α Β) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, το οποίο εξετάζει κατά βάση θέματα  Προσφυγών-Ενστάσεων κατά Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαιρέτων ή Δηλώσεων Υπαγωγής  σε νόμο ρύθμισης αυθαιρέτων. 

Translate »

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023