Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Αυγερινοπούλου – Πέτσας: Επιχορήγηση του Δήμου Πύργου με 230.000€ για την πρόληψη
και αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες

Με 230.000,00€ ενισχύεται ο Δήμος Πύργου στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση των ΟΤΑ
για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»”, με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ
Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025», με την υπ’ αριθμ. 64183 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πέτσα.
Η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, σε νεότερη
επικοινωνίας της με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα, τον ευχαρίστησε θερμά για
την συνεχή υποστήριξη του Υπουργείου και της Κυβέρνησης στις ανάγκες των Δήμων.

Translate »

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023