Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Δήλωση Αυγερινοπούλου για το «Pharos Summit 2022»

Με την ευκαιρία της σημερινής εναρκτήριας εκδήλωσης του «Pharos Summit 2022»
για συμπράξεις των Ελληνικών ΑΕΙ με Αμερικανικά Πανεπιστήμια, η Βουλευτής Ν.
Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, προέβη στην κάτωθι
δήλωση:
«Χαιρετίζω την σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως,
για εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στις Ηνωμένες
Πολιτείες και ελληνικών πανεπιστημίων, η οποία επιστεγάστηκε με την υπογραφή
του προγράμματος διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας και την σημερινή εκδήλωση
«Pharos Summit 2022». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για
την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία σε καίριους τομείς.


Το πρόγραμμα διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας που έχει υπογραφεί επίσημα
από τα τριάντα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ είναι η κατάλληλη πλατφόρμα
συνεργασίας και για την «Ομπρέλα» Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που επιδιώκουμε
να ιδρυθεί στην Αρχαία Ολυμπία. Το Πανεπιστημιακό αυτό Κέντρο θα προσελκύσει
στον Νομό Ηλείας ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα,
τα οποία θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο στην Αρχαία Ολυμπία όσο και σε
άλλες περιοχές του Νομού μας, με σαφή πλεονεκτήματα για την οικονομική
ανάπτυξη του τόπου και για την προσέλκυση υψηλής στάθμης εκπαιδευτικού και
ερευνητικού προσωπικού. Η δημιουργία αυτού του Κέντρου θα μπορέσει να δώσει
νέα πνοή στην Ηλεία, αλλά και νέα πνοή στην ίδια την πανεπιστημιακή
κοινότητα».

Translate »

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022