Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Δήμος Πύργου: Σε εξεύρεση νέας «στέγης» για τον Τομέα Καθαριότητας

Στην οριστική επίλυση του χρόνιου και οξυμένου προβλήματος για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου όπως και του Γραφείου Κίνησης, προχωρά με σταθερό προγραμματισμό ο Δήμος Πύργου με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου ώστε να στεγάσει τις υπηρεσίες και τα οχήματα.

Όπως είναι γνωστό, οι σημερινές συνθήκες δεν καλύπτουν τις ανάγκες των δύο παραπάνω νευραλγικών τομέων του Δήμου, ενώ δεν υπάρχουν κι οι σωστές λύσεις. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Πύργου σκοπεύει να προχωρήσει σύντομα στην εξεύρεση ενός ασφαλούς και επαρκούς χώρου που θα στεγάσει τα γραφεία των υπηρεσιών, τη λειτουργία της αποθήκης, τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων όπως και τη διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων. Κάτι που θα συμβάλλει καταλυτικά στην καλύτερη λειτουργία του τομέα Καθαριότητας.

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών ο χώρος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στα όρια της πόλης-να μην υπερβαίνει τα 2χλμ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κτήριο θα πρέπει να είναι έως 3.000 τ.μ. σε ένα οικόπεδο τουλάχιστον 15.000 τ.μ.. Τόσο για να στεγαστούν οι υπηρεσίες όσο και να αποθηκευτούν και να διαχειριστούν τα ογκώδη αντικείμενα. Επιπλέον το κτίριο να διαθέτει υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, όπως και να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Translate »

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022