Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 15 θέματα ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ήλιδας ετών 2021-2023.
 2. Έγκριση συμμετοχής τού δήμου σε εκδηλώσεις.
 3. Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας ετών 2023-2025.
 4. Επί αιτήματος ΕΛΜΕ Ηλείας για συζήτηση του θέματος της μετατροπής τού 2ου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας σε Πρότυπο.
 5. Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2021.
 6. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 7. Έγκριση έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου βάσει της υπ’ αριθμ. 225/20222 ΑΟΕ.
 9. Συμπλήρωση του Προσαρτήματος του Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Ήλιδας [Σχετ. ΑΔΣ 77/2016].
 10. Καθορισμός τραπεζικού λογαριασμού για την έναρξη λειτουργίας τής Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.
 11. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
 12. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης, για την προσκύρωση δημοτικού χώρου σε οικόπεδο, ιδιοκτησίας Κουνιάκη Αθανασίας.
 13. Έγκριση Εισόδου – Εξόδου οχημάτων και Εργασιών απότμησης πεζοδρομίου στην επιχείρηση Ασημάκη Δούλου.
 14. Περί δωρεάν παροχής νερού ύδρευσης σε κατοίκους τής κοινότητας Καλυβίων.
 15. Περί δωρεάν παροχής νερού ύδρευσης σε κάτοικο της κοινότητας Κρυονερίου.
Translate »

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023