Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Διονύσης Καλαματιανός: «Να στηριχθεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»

Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.
Όπως, όμως, προκύπτει από πρόσφατο πόρισμα του Συνηγόρου του
Πολίτη, το οποίο συντάχθηκε κατ’ ακολουθίαν του μεγάλου αριθμού
αναφορών κατά το σχολικό έτος 2021-2022, υπάρχει μια σειρά
ελλείψεων και παραλείψεων που αφορούν την εκπαιδευτική ένταξη
μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε:
 η ανεπάρκεια πόρων και πιστώσεων για την υλοποίηση της
Παράλληλης Στήριξης και την απρόσκοπτη λειτουργία των
Τμημάτων Ένταξης,
 η αδυναμία υλοποίησης εγκεκριμένων αιτημάτων για Παράλληλη
Στήριξη, όπως και η μη επαρκής παροχή της,
 οι πολύμηνες καθυστερήσεις,
 οι μεγάλες ελλείψεις σε Σχολικούς Νοσηλευτές,
 η αδυναμία υλοποίησης αιτημάτων εξειδικευμένης υποστήριξης
μαθητών/τριων με αναπηρία από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
λόγω ανεπάρκειας διαθέσιμων πιστώσεων και έλλειψης
επαρκούς αριθμού υποψηφίων.
Όλες αυτές οι διαπιστώσεις αναδεικνύουν ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στην εκπαίδευση δεν υπηρετούνται όπως θα έπρεπε, ενώ
υπονομεύεται και ακυρώνεται στην πράξη κάθε επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα. 
Την ίδια στιγμή, τεράστιο πρόβλημα δημιουργεί η απουσία Σχολικών
Νοσηλευτών, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η σχολική φοίτηση των
παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται
αδύνατη, εφόσον δεν είναι διαρκώς παρόν στο σχολείο κάποιο
συγγενικό τους πρόσωπο. Όμως, η διαρκής παρουσία γονέα στο
σχολείο δρα αρνητικά ως προς την αυτονόμηση των παιδιών με

αναπηρία ή σοβαρά νοσήματα, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή
τους στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.  
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες,
κινήθηκε αποφασιστικά για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών. Πέτυχε να δρομολογήσει και να υλοποιήσει την αύξηση των
προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή και στη συνέχεια την πλήρη κάλυψη
των αιτημάτων για Παράλληλη Στήριξη, για το 2017-2018 και το 2018-
2019.
Για το κρίσιμο και ευαίσθητο ζήτημα της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτουμε προς την Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων τα εξής ερωτήματα:
 Εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση για την πλήρη
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών/τριών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πριν την
έναρξη του σχολικού έτους;
 Ποια είναι τα ποσά που διατίθενται για την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ;
 Έγινε έγκαιρος προγραμματισμός για την Παράλληλη Στήριξη,
όπως και για την τοποθέτηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών;
Έχουν διατεθεί οι επαρκείς πιστώσεις και έχουν καλυφθεί όλα τα
σχετικά αιτήματα; Αν όχι, πόσα κενά εκπαιδευτικών Παράλληλης
Στήριξης, ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών υπάρχουν;
 Πως σκοπεύει να διασφαλίσει την απαιτούμενη συνέχεια και
σταθερότητα στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ομαλή εκπαιδευτική
ένταξη τόσο στα γενικά σχολεία όσο και στις ΣΜΕΑΕ;
Η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να κάνει όλα όσα χρειάζονται και να
διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους, προκειμένου να ενισχύσει με το
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και με σύγχρονες υποδομές την
εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. Ταυτόχρονα, η Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση πρέπει να στηριχθεί με ουσιαστικά μέτρα, που θα
εξασφαλίζουν την πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες στην εκπαίδευση και θα εγγυώνται την ισότιμη
συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα.

Translate »

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023