Ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του, Ανάχαρσις, 6ος πχ. αιώνα, Σκύθης ηγεμόνας και φιλόσοφος

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Ελληνοτουρκικά μέρος 2

Προϋπόθεση της Ελληνοτουρκικής φιλίας η επίλυση του Κυπριακού. Πώς η ΗΠΑ διαμορφώνουν νέες εξελίξεις

anchor/by spotify
Translate »