Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Ενίσχυση των κτηνοτρόφων με 89 εκτ. Ευρώ. Με πράξεις είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας

Σε νεότερη επικοινωνία που είχε η Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας Διονυσία
Θεοδώρα Αυγερινοπούλου με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο
πλαίσιο της διαρκούς της μέριμνάς της για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της
Ηλείας, ενημερώνει ότι υπεγράφη από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, κ. Γιώργο Στύλιο ύστερα από συνεργασία με τον υπουργό, κ. Γιώργο Γεωργαντά,
η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της στήριξης ύψους 89 εκατ. ευρώ
στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των αγροεφοδίων λόγω
της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι κτηνοτρόφοι αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας,
πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας. Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100
αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή
πρέπει να τεκμηριώνουν την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών
μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000,00 € στον εν λόγω τομέα (όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ τα οποία θα περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση).
Ειδικότερα στον τομέα της εκτατικής γεωργίας (Δράση 1) και για κάθε κλάση αριθμού ζώων
στη αιγοπροβατοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 100€ έως και 5.480€ και
στην βοοτροφία το εφάπαξ ποσό στήριξης κυμαίνεται από 120€ έως και 7.000€
Για τον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας (Δράση 2) το ύψος της ενίσχυσης της
πτηνοτροφίας κυμαίνονται για την ωοπαραγωγό από 700€ έως 15.000€, για την
κρεατοπαραγωγό από 2.000€ έως 15.000€ και της χοιροτροφίας από 1000€ έως 15.000€,
ενώ για την αιγοπροβατοτροφία τα ποσά ενίσχυσης ανά κλάση διαμορφώνονται όπως στη
Δράση 1.
Η Ηλεία Βουλευτής, σε δήλωσή της, τόνισε ότι ένα ακόμα βήμα για την στήριξη των
παραγωγών μας στη σημερινή δύσκολη συγκυρία γίνεται πράξη. «Για μια ακόμη φορά, η
Κυβέρνησή μας στέκεται αρωγός στους κτηνοτρόφους. Μετά την διάθεση κονδυλίου 50
εκατ., με την νέα απόφαση διατίθενται επιπλέον 89 εκατ. ευρώ προκειμένου να
αντιμετωπισθεί, στο βαθμό του δυνατού, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω της
παγκόσμιας κρίσης, με την αύξηση στις τιμές των ζωοτροφών. Στηρίζουμε ουσιαστικά τον
πρωτογενή τομέα και την ελληνική περιφέρεια και αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή μας.
Άλλωστε, η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα
της ελληνικής οικονομίας. Με πράξεις είμαστε δίπλα στους παραγωγούς μας» υπογράμμισε
η κα. Αυγερινοπούλου.

Translate »

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022