Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023

Ενημερωτικό περίπτερο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ στην Αμαλιάδα

              

Την Τετάρτη 30-11-2022, από τις 11:00 έως τις 14:00, προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ Πύργου πραγματοποίησε περίπτερο ενημέρωσης στην Κεντρική Πλατεία της Αμαλιάδας (Πλατεία Αγίου Αθανασίου) σε χώρο που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Δήμο Ήλιδας, με στόχο την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα εξαρτήσεων από παράνομες ουσίες, αλκοόλ, προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια (τζόγος) και το διαδίκτυο. Οι ανάγκες αυτές αφορούν την απεξάρτηση, την επαγγελματική κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων, τη συμβουλευτική καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης. Οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ παρέχονται δωρεάν, χωρίς τη χρήση υποκατάστατων ουσιών και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις του είναι εθελοντική.

Οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ είναι οι εξής:
Α. Το Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου το οποίο έχει βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων και τις οικογένειές τους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Απευθύνεται σε εξαρτημένους από ναρκωτικά, περιστασιακούς χρήστες, χρήστες αλκοόλ, εξαρτημένους από τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο κ.ά. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό, παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, προγράμματα υποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ.
Β. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυδύναμο Κέντρο Πύργου, προσφέροντας υποστήριξη για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εξυπηρετούμενοι στην προσπάθειά τους να ενταχθούν λειτουργικά στο κοινωνικό πλαίσιο, λύνοντας προβλήματα της καθημερινότητάς τους. Προσφέρονται υπηρεσίες: νομικής στήριξης, υποστήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ειδικότερα στο κομμάτι της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, καλλιέργειας των βασικών δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη (γλωσσικές, αριθμητικές, χειρισμού νέων τεχνολογιών, περιβαλλοντική συνείδηση), δημιουργικής απασχόλησης και επιμορφωτικών δράσεων μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη (καλλιτεχνικά, φωτογραφία, Η/Υ), την ενασχόληση με την γυμναστική και τη σωματική άσκηση.

Οι Πράξεις είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2621037411, 2621035735, καθημερινά 8:00 – 17:00.
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: polidinamo-pyrgos@kethea-kyttaro.gr &
rehab-pyrgos@kethea-kyttaro.gr

Translate »

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023