Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα 

για την θερινή περίοδο

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, με δεδομένο ότι ήδη έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο βουλευτής του νομού μας Ανδρέας Νικολακόπουλος με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Λεχαινών, Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Υπηρεσία.

Ο κ. Νικολακόπουλος ενημερώθηκε για τον βαθμό ετοιμότητας της Υπηρεσίας και συζητήθηκε εκτενώς ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, βάσει και των οδηγιών του Αρχηγείου, προκειμένου να μην υπάρξουν αντίστοιχες πυρκαγιές με το καλοκαίρι του 2021 που έπληξαν το νομό μας. 

Στην κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας της Υπηρεσίας, θα γίνουν ενέργειες και για την ενίσχυσή της με προσωπικό, αίτημα το οποίο έθεσε ο διοικητής στον Ηλείο Κοινοβουλευτικό, ζητώντας την συνδρομή του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης τέθηκε και το θέμα στέγασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, που λειτουργεί αυτή την στιγμή σε μισθωμένο κτίριο. Πρόκειται για ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς ο κ. Νικολακόπουλος και ενημέρωσε και τον διοικητή για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. 

Ο κ. Νικολακόπουλος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τους πυροσβέστες που υπηρετούν στην συγκεκριμένη Υπηρεσία, καθώς και το λοιπό προσωπικό, ενώ η επικοινωνία με τον διοικητή θα είναι συνεχής, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν, έτσι ώστε η Π.Υ. Λεχαινών να λειτουργεί απρόσκοπτα. 

Translate »

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023