Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

ΕΣΠΑ: Νέο πρόγραμμα

Στόχος είναι η αναβάθμιση των εργαστηρίων που θα επιτρέψει την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών, ώστε να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και να καταστούν αξιόπιστα ελέγχου για την προστασία της Με με το ποσό των 9,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προμήθεια βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων ΚΕΔΥ, λόγω της πανδημίας COVID-19, μετά την υπογραφή της σχετική πρόσκλησης από τον κ. περιφερειάρχη Γ. Πατούλης, παρουσία του προέδρου του ΕΟΔΥ Π. Αρκουμανέα (φωτο) και του προϊστάμενου της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόση υγείας.Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Στοχεύει στην αναβάθμιση των εργαστηρίων ώστε να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες και να καταστούν αξιόπιστα ελέγχου για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα και της δημιουργίας νέων με την προσθήκη εξοπλισμού που θα επιτρέψει την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών για τη διάγνωση μεγαλύτερου εύρους νοσογόνων παραγόντων συμπεριλαμβανομένου και του Covid 19. Ο κ. Αρκουμανέας, επισήμανε πως με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας θα φτιαχτούν εργαστήρια από τα καλύτερα στην Ευρώπη, τα οποία θα είναι σύγχρονα, ανταγωνιστικά και θα θωρακίζουν καλύτερα τη δημόσια υγεία, ενισχύοντας τον τομέα της πρόληψης, με έμφαση στη μεγιστοποίηση της επαγρύπνησης. Ο κ. Πατούλης με αφορμή τη νέα αυτή πράξη προς όφελος του δημόσιου Συστήματος Υγείας επισήμανε: Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, προωθούμε δράσεις που θα ενισχύσουν καθοριστικά τις δημόσιες δομές, συμβάλλοντας στην καλύτερη προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μετά την ενίσχυση με προσωπικό, φορέων υγείας και το πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με το ποσό των 250 εκατ. ευρώ, τώρα ενισχύουμε τα εργαστήρια του ΕΟΔΥ, προμηθεύοντάς τα με τον κατάλληλο βιοϊατρικό και λοιπό εξοπλισμό για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις νέες κρίσιμες συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. Σημειώνεται ότι η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ενίσχυση των δομών της Αττικής, όπως: Η ενίσχυση των μονάδων και φορέων υγείας του υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες της επιδημίας Covid-19, προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ Η προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Πηγή: www.euro2day.gr
Translate »