Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Μέλλον της Ευρώπης. Συμμετέχετε

Η έρευνα με θέμα το μέλλον της Ευρώπης δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών με στόχο να διαπιστωθεί τι πιστεύουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ρόλο, τη λειτουργία και τις μελλοντικές προκλήσεις της. Η έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και είναι απολύτως ανώνυμη. 

Μπείτε στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Europe_citizen_survey