Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Νέος Αυτοδιοικητικός Νόμος

Ψηφίστηκε χθες ο Νέος Αυτοδιοικητικός Νόμος ο οποίος θα διέπει τις εκλογές του 2023 για το Δήμο και τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Η κυριότερη αλλαγή είναι είναι μπορεί να υπάρχει νικητής με 43% από την πρώτη Κυριακή και στο συμβούλιο να υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία συμβούλων της δημοτικής παράταξης που πλειοψήφησε.

Επομένως στις επόμενες εκλογές οι στρατηγικές και οι προσεγγίσεις των παρατάξεων θα έχει να κάνει με το στόχο του 43% και πώς θα τελειώσουν όλα από την πρώτη Κυριακή

Translate »

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023