Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ξεκίνησε ο Διαχειριστικός Έλεγχος στον Δήμο Πύργου για το διάστημα 2011- 2022

Η προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτης
Αντωνακόπουλου να υπάρξει διαφάνεια στη χρήση του δημοσίου χρήματος,
υλοποιείται ήδη με την έναρξη των εργασιών του διαχειριστικού ελέγχου στον
Δήμο Πύργου.
Ο κ. Αντωνακόπουλος υποδέχτηκε στο γραφείο του, τον Ορκωτό Λογιστή της
εταιρείας «LEVERAGE» που έχει αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο, Ιουστίνο
Νταλλή. Στη σύσκεψη εργασίας συμμετείχαν επίσης ο γ.γ. του Δήμου Πύργου
Γιάννης Βαρελάς και η διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών Αντωνία
Παπανικολάου, όπου συζητήθηκαν οι πρώτες λεπτομέρειες των εργασιών του
διαχειριστικού ελέγχου. Η διενέργεια του ελέγχου γίνεται κατόπιν απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής με εισήγηση του Δημάρχου Πύργου όπως και την
ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβούλίου.
Αμέσως μετά την σύσκεψη, ο κ. Αντωνακόπουλος δήλωσε: «Ήδη ξεκίνησε η
εργασία του Διαχειριστικού Ελέγχου στον Δήμο μας. Αποτελούσε προεκλογική
μας δέσμευση να υπάρξει διαφάνεια παντού και έλεγχος σε όλη την
διαδικασία χρήσης του δημοσίου χρήματος. Γι’ αυτό και ο έλεγχος
περιλαμβάνει και τη δική μας θητεία όπου ήδη έχουμε πεπραγμένα. Στόχος
δεν είναι η τιμωρία, αλλά ο εντοπισμός των όποιων συστηματικών λαθών και
της όποιας απώλειας χρήματος. Οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν
τα στοιχεία που απαιτεί ο έλεγχος, τον οποίο έχει αναλάβει μια από τις πιο
έγκριτες εταιρείες στη χώρα μας. Εκτιμώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τα
αποτελέσματα». Και κατέληξε στέλνοντας ένα μήνυμα: «Όσοι σκόπιμα
εμποδίζουν τον διαχειριστικό έλεγχο σημαίνει ότι κάτι θέλουν να κρύψουν.
Αυτοί θα αποδοθούν στην κρίση της τοπικής κοινωνίας».

Translate »

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023