Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Οι Φάκελοι με το Γιώργο Αστερή. 13η συνέντευξη με τον Βαγγέλη Παρρά.

13ο Μαντάτο TV Βαγγέλης Παρράς 20-2-2022Ο Γιώργος Αστερής Άνοιξε το φάκελο του Βαγγέλη Παρρά γιατρού του δίτροχου από τον Πύργο. ο γιατρός του δίτροχου Αναφέρθηκε στην πρόληψη την συντήρηση που πρέπει να έχει κάθε το διτροχό και την προστασία του αναβάτη προκειμένου να μην δημιουργούνται πρόωρα προβλήματα πριν φτάσει ο χρόνος γήρανσης. Στο μαντάτο κάθε Κυριακή και Τετάρτη οι φάκελοι με τον Γιώργο Αστερή.