Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

3o Πολιτικές Γνώμες Πρόδρομος Εμφιετζόγλου

Αναφορά για την ίδρυση της Πανελλήνιας Πατριωτικής Ενωσης που έγινε στις 17 Νοεμβρίου 2021 και τις Ιδρυτικές Αρχές της Πατριωτικής Ένωσης, δείτε ενδεικτικά τα Εθνικά Κείμενα του Προέδρου της Πατριωτικής Ενωσης Πρόδρομου Εμφιετζόγλου προς την Βουλή των Ελλήνων και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Translate »

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023