Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023

Οι Φάκελοι με το Γ. Αστερή- 41η συνέντευξη με τον Δημήτρη Αδαμόπουλο.

Ο Γιώργος Αστερής ανοίγει το φάκελο της Αρτοποιίας ΑΘΗΝΑ του Δημήτρη Αδαμοπούλου Μακεδονίας 3 στην Αμαλιάδα.

Ο Διευθυντής Σύνταξης του Μαντάτο eu συνομιλεί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αμαλιάδα Δημήτρη Αδαμόπουλο για τα θέματα της πόλης σε μία συζήτηση η οποία θα συζητηθεί ποικιλότροπα

Translate »

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023