Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ολες οι ειδικότητες για 4.000 προσλήψεις στο Δημόσιο

Προκηρύχθηκε ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2023 n Πώς θα γίνει η εξέταση των μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας η προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ που αφορά τον πρώτο μεγάλο πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από τον ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023. Θα αφορά, κατ’ εκτίμηση, συνολικά 4.000 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή τη διεξαγωγή του επόμενου διαγωνισμού. Σε αυτές βέβαια, όπως αναφέρουν στα «ΝΕΑ» πηγές από την Ανεξάρτητη Αρχή, δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικότητες όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, για τις οποίες θα υπάρξουν ξεχωριστές προκηρύξεις.

Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 2Γ/2022 θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), και μάλιστα σε αυτήν περιλαμβάνονται τα τυπικά προσόντα 32 κλάδων – ειδικοτήτων ΠΕ και 21 ΤΕ. Μεταξύ αυτών είναι ειδικότητες όπως αρχαιολόγοι, βιολόγοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, χημικοί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί μηχανολόγοι, νομικοί, καθώς και ηλεκτρονικοί, βρεφονηπιοκόμοι και τεχνολόγοι τροφίμων.

Διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται πως η διαγωνιστική διαδικασία, που θα γίνει με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις θα δοθούν σε ειδικά απαντητικά φύλλα, θα «σπάσει» σε δύο μέρη: την εξέταση γνώσεων που αφορά την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, τις οποίες κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας.

Σχετικά δε με την εξέταση γνώσεων, οι ερωτήσεις θα αφορούν συνολικά 10 θεματικές ενότητες, μεταξύ αυτών τα θεμελιώδη δικαιώματα, το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, την οργάνωση του κράτους και της Διοίκησης, τα πολιτικά όργανα της ΕΕ, τη Δημόσια Πολιτική και τα μακροοικονομικά μεγέθη και τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως επιτυχόντες στον διαγωνισμό θα θεωρηθούν όσοι «πιάσουν» τουλάχιστον τη βάση (55 μονάδες) σε καθεμία από τις δύο εξεταστικές διαδικασίες.

Αιτήσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν οι υποψήφιοι αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής να αρχίζει την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου και ώρα 08.00 και να λήγει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14.00. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση θα πρέπει κάθε υποψήφιος να προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο ένα παράβολο των 3 ευρώ.

Translate »

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022