Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Παναγιώτης Φλεβοτομος για τη σημερινή ημέρα ψηφοφορίας