Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023

Πέντε νέες παιδικές χαρές και ένα υπαίθριο γυμναστήριο

Στην δημοσίευση διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία πέντε νέων παιδικών χαρών καθώς και στην δημιουργία (υπαίθριου) γυμναστηρίου εξωτερικού χώρου, προχώρησε ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση των δημοτικών χώρων για τα μικρά παιδιά του Δήμου.Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αφορούν τους κάτωθι χώρους:1. Παιδική χαρά στη Κ. Κάστρου της Δ.E. Κάστρου – Κυλλήνης2. Παιδική χαρά στη Κ. Κάτω Παναγία της Δ.Ε. Κάστρου – Κυλλήνης3. Παιδική χαρά στη Κ. Καπελέτου της Δ.Ε. Βουπρασίας4. Παιδική χαρά στη Κ. Κουρτεσίου της Δ.Ε. Βουπρασίας5. Παιδική χαρά στη Κ. Μέλισσας της Δ.Ε. Λεχαινών6. Γυμναστήριο (υπαίθριου) εξωτερικού χώρου στη Κ. ΑνδραβίδαςΟι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 221.526,00 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%).

Translate »

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023