Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

Παράταση δήλωσης Πόθεν εσχες

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 παρατάθηκε η υποβολή δήλωσης Πόθεν εσχες.

Τα εισοδήματα που δηλώνονται στη δήλωση Πόθεν εσχες είναι αυτά που δημιουργήθηκαν την οικονομική περίοδο 2020. Με τις συνεχείς παρατάσεις σε λίγο θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής Πόθεν εσχες για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2021, ενώ δεν θα έχει τελειώσει η προηγούμενη.

Άλλωστε όλη η προσοχή έχει να κάνει με τα εισοδήματα γνωστών πολιτικών και άλλων δημοφιλών προσώπων.