Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Ποιοι παράγοντες οδηγούν στα πρόωρα εμφράγματα

Σημαντικοί δείκτες κινδύνου για το αν θα εκδηλώσουν καρδιαγγειακές παθήσεις στο μέλλον οι νέοι ενήλικες, είναι τα τρέχοντα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης και της χοληστερόλης.

Σημαντικοί δείκτες κινδύνου για το αν θα εκδηλώσουν καρδιαγγειακές παθήσεις στο μέλλον οι νέοι ενήλικες, είναι τα τρέχοντα επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης και της χοληστερόλης.

Τα υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης στους νέους ενήλικες ενδέχεται να οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων αργότερα στη ζωή τους, ανεξάρτητα από την έκθεσή τους σε παράγοντες κινδύνου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

Ένα σύνολο 36.030 συμμετεχόντων συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, παρακολουθήθηκαν για 17 χρόνια και παρατηρήθηκαν 4.570 περιστατικά στεφανιαίας αρτηριακής νόσου (CHD), 5.119 περιστατικά καρδιακής ανεπάρκειας και 2.862 εγκεφαλικά επεισόδια. Οι μέσες μετρήσεις συστολικής αρτηριακής πίεσης (SBP – μεγάλη), διαστολικής αρτηριακής πίεσης (DBP – μικρή), κακής χοληστερόλης (LDL) και καλής χοληστερόλης (HDL) σε νέους ενήλικες είχαν σχετιστεί με τους μέσους όρους αργότερα στις ζωές τους.

Η αυξημένη κακή χοληστερόλη (LDL) σε νεαρή ηλικία είχε σχετιστεί με 64% αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας αρτηριακής νόσου, ανεξάρτητα από τον μέσο όρο  στις τιμές της χοληστερόλης που είχαν αργότερα στη ζωή τους. Η υψηλή μεγάλη και μικρή αρτηριακή πίεση είχαν σχετιστεί ανεξάρτητα με 37% και 21% αυξημένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας αντίστοιχα. Όσον αφορά τα περιστατικά εγκεφαλικού επεισοδίου τα αυξημένα επίπεδα συστολικής και διαστολικής πίεσης αποτελούσαν μετέπειτα δείκτες κινδύνου.

«Τα αποτελέσματά μας προσθέτουν στα συγκεντρωτικά στοιχεία ότι η πρώιμη ενήλικη ζωή είναι μία κομβική περίοδος όπου η υπέρταση και η χοληστερόλη μπορούν να είναι ανεξάρτητα επιβλαβείς. Διατηρώντας ιδανικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και κακής χοληστερόλης (LDL) κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή οι νέοι ενήλικες θα μπορούσαν να έχουν σημαντική προστασία από τις καρδιαγγειακές παθήσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους», δήλωσε ο Δρ. Andrew E. Moran, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και συγγραφέας της μελέτης.

Όπως αναφέρει το valueforlife, ερευνητές εισηγούνται εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων, στοχεύοντας ατομικά τους νέους ενήλικες, τα οποία βασίζονται στο διαδίκτυο, έχουν στο κέντρο τους στον ασθενή και υπολογίζουν τα γεγονότα για αυτή την ηλικιακή ομάδα κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τη βαρύτητα του μελλοντικού κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις στους νέους ενήλικες.

Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι ότι βασίζεται σε επίπεδα παραγόντων κινδύνου πριν από την ηλικία των 40 ετών. Μελλοντικές μελέτες είναι απαραίτητες για να επικυρώσουν αυτά τα ευρήματα με παρακολούθηση της ζωής των νέων ενηλίκων έως την ύστερη ζωή τους.

Translate »

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023