Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕΛ και Γυμνασίων

Ειδικές οδηγίες για τις εξετάσεις και τις άλλες ενέργειες για τα σχολεία μας, έστειλε το Υπουργειο παιδείας και θρησκευμάτων.

Οι 2 εγκύκλιοι προσπαθούν να ομογενοποιησουν τη λειτουργία των σχολείων έτσι ώστε να λήξουν τα σχολεία την ίδια μέρα και οι μαθητές να έχουν ενιαία αντιμετώπιση.

Προγραμματισμός εξετάσεων ΓΕΛ και Γυμνασίων 

Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο σε μορφή pdf 

Πρόγραμμα για το ΓΕΛ σε μορφή pdf 

Translate »

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023