Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας θα πραγματοποιηθεί στην Αμαλιάδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου (Συνεδριακό Κέντρο), στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Δημάρχου – Προεδρείου:
1. Έκδοση ψηφίσματος για επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.
2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ήλιδας ‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας’.
3. Επί αιτήματος Ομίλου Ρακετιστών Κουρούτας για παραχώρηση χώρου παραλίας, με σκοπό τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.
4. Επί αιτήσεως του κ. Βλασσόπουλου Κωνσταντίνου για συζήτηση θέματος διάνοιξης δρόμου, στην κοινότητα Ροδιάς.
(Το θέμα τίθεται κατόπιν αίτησης του 1/3 των μελών τού σώματος)
Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Λυμπέρης)
5. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022
Θέματα Δ/νσης Καθ/τας, Ηλ/σμού & Πρασίνου :
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Χριστοφόρου)
6. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, δήμου Ήλιδας, με την ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’.
Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευγ. Αστερής)
7. Ορισμός εισηγήτριας εκκαθάρισης για το έργο με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΗΛΙΔΑΣ)- Β΄ ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»
8. Έγκριση ορισμού εκκαθαρίστριας στο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», βάσει της ΑΔ 111/2022.
Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας :
(Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Λυμπέρης)
9. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
10. Έγκριση Έκθεσης – Γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, για την προσκύρωση τμήματος δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία Κουνιάκη Αθανασίας.

Translate »

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023