Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Τα  τελευταία  χρόνια  και  ιδιαίτερα  τις δύο  τελευταίες δεκαετίες  το  μοντέλο  περιφερειακής ανάπτυξης  της  χώρας  είχε  ως  ένα  από  τους  κύριους  πυλώνες  διαμόρφωσής  του,  την δημιουργία  τριτοβάθμιων  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  σε  περιφερειακές  περιοχές της χώρας. Σκοπός της ίδρυσης  αυτών των  ιδρυμάτων  ήταν  και θα έπρεπε να συνεχίζει  να  είναι μέχρι  σήμερα η  άμβλυνση των  περιφερειακών  ανισοτήτων  μέσω της δημιουργίας  εξειδικευμένου  ανθρωπίνου  δυναμικού  αφενός  και  της  οικονομικής ενίσχυσης των  λιγότερο ανεπτυγμένων  περιοχών αφετέρου.   Τα ιδρύματα  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  συμβάλλουν  στην  κοινωνική,  πολιτιστική  και  οικονομική  ανάπτυξη  των περιοχών  στις  οποίες βρίσκονται.

Δυστυχώς για την πολύπαθη Ηλεία , αναμένουμε το Π.Δ.που θα βάλει οριστικό λουκέτο στο τμήμα Μουσειολογίαςτου Πύργου και στο τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα.

Είναι θέμα ωρών – ημερών η έκδοσή του, που αυτό θα αποτελέσει και την κατάργηση της Ηλείας από τον Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Ο Νομός Ηλείας δυστυχώς θα αποτελέσει τον μοναδικό Νομό στη χώρα που η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με τις κυβερνητικές της αποφάσεις καταργεί μετά από 20 χρόνια και πλέον λειτουργίας  τριτοβάθμιων ιδρυμάτων που με αγώνες των πολιτών της Ηλείας, των φορέων , της αυτοδιοίκησης και πολιτικών εκπροσώπων διεκδικήθηκαν   και ιδρύθηκαν σε αυτόν.

Ο Νομός Ηλείας θα είναι ο μόνος Νομός της Ελλάδας όπου δεν θα έχει επιστημονική και κοινωνική σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα τμήματα Μουσειολογίας και Γεωπονίας της Ηλείας μετακομίζουν οριστικά σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία . 

Αυτή λοιπόν είναι η επιδιωκόμενη ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη από τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης της Ν.Δ. ;

Πως μπορούν κάποιοι πολιτικοί  εκπρόσωποι του Νομού να προσπερνούν ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα και να υιοθετούν μία καταστροφική πολιτική ενάντια του τόπου και να καταφεύγουν σε ανούσιες δηλώσεις ;

Πως μπορεί να αγνοείται από την Υπουργό Παιδείας η μοναδική πολιτιστική ταυτότητα αυτού του τόπου όπως  και ο αγροτικός του χαρακτήρας ;

Πως μπορεί ο πολίτης της Ηλείας να παίρνει στα σοβαρά την παρούσα Κυβέρνηση στα θέματα της Δημόσιας Παιδείας όταν η  Μεταρρύθμιση για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση  ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην Ηλεία ;

Translate »

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023