Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Τι ισχύει για τηλεργασία και όλα τα μέτρα στο Δημόσιο (ΚΥΑ και Εγκύκλιος)

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 6290) έχουν οριστεί τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα ΑΠΟ την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 ΕΩΣ ΚΑΙ τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00».

Σε συνέχεια της ΚΥΑ, εκδόθηκε η 70η εξ.επείγουσα Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/2021) σχετικά με τα μέτρα.

Όσον αφορά ειδικά τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα μέτρα ορίζονται στην Ενότητα 1 του Πίνακα στο Κεφάλαιο Β’ του άρθρου 1 της ΚΥΑ.

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται «σε ποσοστό έως 50 %, βάσει πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνονται υπόψη η φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι ανάγκες κάθε Υπηρεσίας».

Ειδικά για την τηλεργασία, στην Εγκύκλιο επισημαίνονται τα κάτωθι:

« Το πλάνο εργασιών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ανώτατο έως 50 % ποσοστό τηλεργασίας, θα καταρτιστεί σε επίπεδο Διεύθυνσης υπό την προϋπόθεση ότι οι Υπάλληλοι που παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία δύνανται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των Τμημάτων της εν λόγω Διεύθυνσης.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη απαραιτήτως οι αρμοδιότητες κάθε Υπηρεσίας και η φύση των καθηκόντων των Υπαλλήλων, οπότε τηλεργασία θα παρέχεται από εκείνους τους Υπαλλήλους που δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως χωρίς να επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.  Εφόσον, στους Υπαλλήλους αυτούς συμπεριλαμβάνονται και Υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξυπακούεται ότι θα προταχθούν για λόγους προστασίας του υπέρτατου αγαθού της υγείας, οι Υπάλληλοι αυτοί προς παροχή τηλεργασίας.  Διευκρινίζεται ότι επαφίεται στην κρίση του αρμόδιου Προϊσταμένου και βάσει των δεδομένων που τελούν σε γνώση του σχετικά με την υπαγωγή των Υπαλλήλων σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, αν η τηλεργασία θα χορηγηθεί αποκλειστικά στους Υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου ή θα υπάρχει εναλλαγή με τους υπόλοιπους Υπαλλήλους που δύνανται να τηλεργαστούν, σε κάθε περίπτωση όμως με προτεραιότητα στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και πάντα εντός του ανώτατου προβλεπόμενου ποσοστού τηλεργασίας.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού θα λαμβάνονται αποκλειστικά οι εν τοις πράγμασι παρέχοντες υπηρεσία με αυτοπρόσωπη παρουσία, των οποίων ωστόσο τα καθήκοντα δύνανται να ασκηθούν εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό του πλάνου εργασιών θα ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά δεδομένα κάθε Υπηρεσίας, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα μέτρα τους κανόνες προστασίας δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι, εφόσον τηρούνται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ή δεν υφίστανται Υπάλληλοι που η φύση των καθηκόντων τους να επιτρέπει την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ΔΕΝ θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό της τηλεργασίας.  Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρέχων προγραμματισμός αδειών που αφορά στην παρούσα εορταστική περίοδο. »

Ακολουθεί το απόσπασμα με τα μέτρα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες:

Πηγή: https://www.airetos.gr/ti-isxyei-gia-tilergasia-kai-ola-ta-metra-sto-dimosio-kya-kai-egkyklios.aspx