Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Τοποθετήσεις εκπ/κών σε λειτουργικά κενά Δ.Ε. Ηλείας

Από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηλείας ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που δεν είχαν οργανική τοποθέτηση