Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2023» θέτει στο προσκήνιο τις ανθεκτικές κοινότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινιάζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) του 2023. Με γενικό θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανθεκτικές κοινότητες», οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να στηρίξουν τις ΜΜΕ κατά την επόμενη διετία. Η προθεσμία λήγει στις 29 Μαρτίου 2022.

Translate »

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023