Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

3 Χρόνια Απραξίας για το έργο της Υπογειοποίησης του αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Γαστούνης π/υ 17.420.000€ …

Η πολιτική αδράνεια, η πολιτική απραξία και η πολιτική δυστοκία δεν
αντικαθίστανται από οποιασδήποτε μορφής επικοινωνιακή τακτική …
Παρόλες τις προσπάθειες που εξαπολύει η σημερινή Κυβέρνηση για να μας
πείσει για τις προθέσεις της και στον τομέα των έργων του αρδευτικού δικτύου
της Ηλείας και εκ στόματος του αρμόδιου Υπουργού να δηλώνεται ότι << η
Ηλεία πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερή γιατί υπάρχει σοβαρός
προγραμματισμός έργων >> στον τομέα αυτό, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει
πιστευτή.
Και δεν μπορεί να γίνει πιστευτή για τον απλούστατο λόγο ότι ενώ από τις 2-
07-2019 υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση με Απόφαση του πρ.
Ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ για το έργο της <<Υπογειοποίησης του
Αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Γαστούνης >> , πέρασαν 3 χρόνια
ΑΠΡΑΞΙΑΣ .
Για ποιες στρεβλώσεις και ολιγωρίες δεκαετιών μπορεί να μιλάει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Γεωργαντάς όταν ώριμο
έργο 3 χρόνια φυλάσσεται στο συρτάρι;
Για ποιο προγραμματισμό έργων μας μιλάει ο κ. Υπουργός ;
Να θυμίσω λοιπόν ότι :
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την 9883/17-05-2010 Απόφαση της Υπουργού
ΥΠΑΑΤ ενέκρινε την ανάθεση της Μελέτης για την Υπογειοποίηση των
δικτύων φυσικής ροής των ΤΟΕΒ Γαστούνης , Αμαλιάδας, Α΄ Πύργου,
Πελοπίου και Επιταλίου ως έργο του Π.Α.Α. 2007-2013 .
Το 2011 εγκρίθηκαν μια σειρά απαιτούμενων Μελετών και το 2012 δόθηκε
εντολή για την έναρξη της Οριστικής Μελέτης του Υδραυλικού και Η/Μ έργου.
Στις 30-11-2012 εγκρίθηκε η οριστική μελέτη με Π/Υ 67.700.000,00€.
Στις 29-11-2018 η Π.Ε. Ηλείας με απόφασή της ενέκρινε τα επικαιροποιημένα
τεύχη δημοπράτησης του έργου <<Υπογειοποίηση δικτύων φυσικής ροής
ΤΟΕΒ Γαστούνης , Αμαλιάδας , Α΄ Πύργου , Πελοπίου και Επιταλίου Ν.
Ηλείας>>, Π/Υ 66.497.000,00€.
Στις 2-07-2019 με απόφαση του ειδικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ της πρ.
Κυβέρνησης εντάχθηκε στο Π.Α.Α. μόνο ένα από τα 5 έργα της Μελέτης ,
αυτό που αφορά την Υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ
Γαστούνης με Π/Υ 17.420.000,00€.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης θα έπρεπε για το έργο της
Υπογειοποίησης του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Γαστούνης με Π/Υ
17.420.000,00€ να έχετε προχωρήσει τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το
έργο να έχει ήδη δημοπρατηθεί και σήμερα να υλοποιείται.( Εύχομαι έστω
προς το τέλος Δεκέμβρη να έχει δημοπρατηθεί – όπως ανακοινώθηκε –

γιατί δυστυχώς για τα ελάχιστα στρέμματα απαλλοτρίωσης που απαιτείται να
μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος…)
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης θα έπρεπε να έχετε εξασφαλίσει
χρηματοδοτήσεις και για τα υπόλοιπα έργα υπογειοποίησης δικτύων φυσικής
ροής ΤΟΕΒ Αμαλιάδας , Α΄ Πύργου , Πελοπίου και Επιταλίου Ν. Ηλείας και
όχι να τα προγραμματίζεται σε διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας ΣΔΙΤ
που ο καθένας μας μπορεί να αντιληφθεί ότι τα κόστη θα είναι πολλαπλάσια
για την αγροτική παραγωγή και τον αγρότη της Ηλείας.
Μετά από 3 χρόνια διακυβέρνησης θα έπρεπε να έχετε τρέξει τις
διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα αντλιοστάσια ώστε το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας να ήταν μειωμένο.
Δεν φτάνει κύριοι της Κυβέρνησης να μας λέτε ότι χωρίς την συμβολή του
πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη και σταθερή
ανάπτυξη, αλλά να το αποδεικνύετε έμπρακτα.
Εμείς οφείλουμε και θα το κάνουμε , να βάζουμε τους προβληματισμούς
συνοδευόμενους πάντα με τα απαιτούμενα στοιχεία.
Έτσι οι πολίτες θα μπορούν να κρίνουν , να συγκρίνουν και να αποφασίζουν
ποιους θα πρέπει να εμπιστεύονται…
Άλλωστε η κάλπη δεν αργεί…
Πλέον τώρα όλοι ξέρουν …

Νίκη Κοκκαλιάρη
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc

Translate »

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023