Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

4ωρη εργασία. Το μεγαλύτερο πείραμα του 21ου αιώνα

Το πείραμα της 4ωρης εργασίας εφαρμόζεται πιλοτικά σε 70 επιχειρήσεις και 3300 εργαζόμενους που αλλού, στη Μεγάλη Βρετανία. Θα δουλεύουν για 4 ημέρες την εβδομάδα με τος ίδιες αποδοχές σαν να είναι το ίδιο καθεστώς της 5νθημερης εργασίας.

Θα κρατήσει το πείραμα συνολικά 6 μήνες και θα προσπαθήσουν οι κοινωνικοί επιστήμονες η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις μαζί με τους εργαζόμενους να πετύχουν ίδια παραγωγικότητα και ίδια κερδοφορία.

Συμμετέχουν κορυφαία πανεπιστήμια και επιχειρήσεις διαφόρων ειδών ενώ τα σωματεία έχουν αγκαλιάσει το πείραμα αυτό πιστεύοντας ότι ο ελεύθερος χρόνος θα ανανεώνει το ενδιαφέρον των εργαζόμενων δίνοντας τους την ώθηση για καλύτερη και περισσότερη παραγωγικότητα.

Τέτοιες ενδιαφέρουσες προσπάθειες δεν αναδεικνύονται όσο έπρεπε από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Ίσως επειδή το κυρίαρχο μοντέλο είναι πλέον το Ασιατικό της υπερεργασίας και της κυριαρχίας του Κεφαλαίου και των αγορών. Αυτό που χρειάζεται είναι η κοινωνική και πολιτική στήριξη.

Όπως οι επιχειρήσεις στηρίζονται από το Κοινό για την περιβαλλοντική και κοινωνική τους ευθύνη, θα πρέπει να τρέξει και η εργασιακή τους συμπεριφορά και η εσωτερική τους δημοκρατία. Θα ήταν μια απάντηση στην άρνηση πολλών εργαζομενων να παραμένουν άνεργοι (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία) ή να διατηρούνται μέσα από τη μαύρη και αδήλωτη εργασία.

Ας ευχηθούμε να βρεθούν σύντομα και ελληνικές ομάδες ανθρώπων να εφαρμόσουν τέτοιες πρωτοβουλίες

Translate »

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023