Το mantato.eu είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου στήριξης της οικονομικής, εμπορικής
και επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής μας, στην Αμαλιάδα στη Δυτική
Ελλάδα.

Τα νέα και η προβολή ειδήσεων μπολιάζει και ενεργοποιεί τους ανθρώπους της
οικονομίας για να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματά τους με όσο το δυνατό λιγότερους πόρους, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι στη σημερινή παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα.