Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022

Ευρωπαϊκή Οικογένεια

Ευρωπαϊκή Οικογένεια

Έκκληση – ψήφισμα πολιτών εν όψει του τέλους της Διάσκεψης για την Ευρώπη με θέμα: ” Ωρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης!”

Έκκληση – ψήφισμα πολιτών εν όψει του τέλους της Διάσκεψης για την Ευρώπη με θέμα: “Ωρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες

περισσότερα...,

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημοκρατίας

Όντας το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των

περισσότερα...,

Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»

Εμείς, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (ΕΕ), θέλουμε μια ΕΕ ικανή να ανταποκρίνεταιαποτελεσματικότερα στις ανάγκες και στις

περισσότερα...,
Translate »