Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Ευρωπαϊκή Οικογένεια

Ευρωπαϊκή Οικογένεια

Join us for EuroPCom 2022!

The registration to EuroPCom 2022 is now open. The 13th edition of the annual European Public Communication Conference takes place fully digitally in the morning on Friday

περισσότερα...,

Νέα πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών και δεσμεύσεων για το κλίμα ως μέρος της «Πράσινης Συμφωνίας και της τοπικής δράσης»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) προσκαλεί εκ νέου τα τακτικά και τα αναπληρωματικά της μέλη, τους νέους αιρετούς πολιτικούς

περισσότερα...,

Έκκληση – ψήφισμα πολιτών εν όψει του τέλους της Διάσκεψης για την Ευρώπη με θέμα: ” Ωρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης!”

Έκκληση – ψήφισμα πολιτών εν όψει του τέλους της Διάσκεψης για την Ευρώπη με θέμα: “Ωρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες

περισσότερα...,

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες είναι έτοιμοι να προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημοκρατίας

Όντας το εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της ΕΕ επιτελούν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των

περισσότερα...,

Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»

Εμείς, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης (ΕΕ), θέλουμε μια ΕΕ ικανή να ανταποκρίνεταιαποτελεσματικότερα στις ανάγκες και στις

περισσότερα...,